Disclaimer

Heidelberg Benelux besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van deze site. Heidelberg Benelux kan echter niet de juistheid garanderen van de informatie die zich op deze site bevindt. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie, met name omtrent de te koop aangeboden produkten en diensten, zonder voorafgaandemelding gewijzigd kan worden.

Heidelberg Benelux is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit ontbrekende of (gebruik van) onjuiste informatie op deze website. Heidelberg Benelux kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het openen en/of gebruik van deze site, noch voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd.

Het gebruik van deze site op een manier die hinderlijk is voor andere internetgebruikers of op andere wijze het goed functioneren van deze website verstoort of de informatie op deze website en/of besturingssoftware negatief beïnvloedt, is verboden. Het gebruik van de website onder een valse naam of door omzeiling van veiligheidsmaatregelen die zijn aangebracht voor niet-toegankelijke delen van deze website, is niet toegestaan.

Auteursrecht
De teksten, lay-out en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het internationale auteursrecht. Heidelberg Benelux staat u echter wel toe om de teksten op deze website te bewaren en te reproduceren voor privégebruik. Een bredere verspreiding kan enkel met bronvermelding en na schriftelijke toestemming van de uitgever.

Door het internationale auteursrecht is het niet toegelaten om het beeldmateriaal op deze website te bewaren of te reproduceren.

Links
Iedereen kan een link leggen naar deze website of naar individuele artikelen uit onze site. We zouden het waarderen als u ons dit laat weten via een mail naar shop.bnl@heidelberg.com.