Leveringsvoorwaarden Heidelberg Benelux bv

Heidelberg Benelux bv is statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister nr. 33108838. Van toepassing zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van de VLGA (gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden. (download PDF van de website van de VLGA)