Privacy beleid

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw IP-adres. (Alle bezochte pagina’s worden bijgehouden, maar zonder koppeling aan een bezoeker.)

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

 • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
 • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt
 • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt.

Deze informatie wordt gebruikt:

 • om de inhoud van onze website te verbeteren
 • om u op de hoogte te stellen van updates van onze site
 • om u later te contacteren voor marketingdoeleinden.

De informatie kan doorgegeven worden aan andere organisaties (enkel en alleen aan onze leveranciers) waarmee wij contractueel verbonden zijn, die de informatie kunnen gebruiken voor commerciële doeleinden (behalve indien u daar bezwaar tegen maakt – zie verder). Deze informatie zal nooit verkocht worden aan derden!

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek):

 • om uw voorkeuren te registreren.

Heidelberg Benelux heeft geen partnerschappen of speciale relaties met reclameregies op internet.

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, staat Plantin niet in voor de respectering van de privacywetgeving op deze sites.

Hoe ons bedrijf contacteren in verband met dit privacy-beleid?
Als u wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven praktijken, kunt u ons contacteren:

 • per e-mail: privacy@plantin.be
 • per telefoon: +32 (0)2 727 31 11
 • per fax: +32 (0)2 727 38 11
 • per brief:
  Heidelberg Benelux
  Privacy Officer
  Kareelovenlaan 5
  B-1140 Brussel

Over communicatie per e-mail
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres. Wij kunnen de e-mailadressen van de personen die een bezoek gebracht hebben aan onze site, doorgeven aan organisaties (enkel en alleen aan onze leveranciers) waarmee wij contractueel verbonden zijn en die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren. Deze informatie zal nooit verkocht worden aan derden! Als u wenst dat uw e-mailadres niet meegedeeld wordt aan andere bedrijven of organisaties, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres

Over communicatie per brief
Als u ons via het web uw postadres meedeelt,

 • kunt u van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten, diensten en opkomende evenementen. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.
 • kunt u mailings ontvangen van andere bedrijven waarmee wij contractueel verbonden zijn. Als u dit niet wenst, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.
  NB: In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere organisaties.

Over communicatie per telefoon
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web,

 • kunt u telefonisch gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.
 • kunt u telefonisch gecontacteerd worden door andere bedrijven waarmee wij contractueel verbonden zijn. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.
  NB: In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere organisaties.

Als u van geen enkel bedrijf nog mailings, telefonische oproepen of e-mails wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond:

 • telefonisch op het gratis nummer: 0800-91 886
 • per post: BDMV, Robinson list, Buro & Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel
 • on line: www.e-mps.org

Heidelberg Benelux kan de door u vrijwillig verstrekte informatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons “privacy-beleid”. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons “privacy-beleid”, contacteer ons dan op:

 • ons bedrijf zelf:
  Heidelberg Benelux
  Privacy Officer
  Kareelovenlaan 5
  B-1140 Brussel
  telefoon: +32 (0)2 727 31 11
  fax: +32 (0)2 727 38 11
  e-mail: privacy@plantin.be
 • het Comité van Toezicht van het BDMV:
  BDMV
  Buro & Design Center
  Heizel Esplanade B 46
  B-1020 Brussel
  e-mail: privacy@bdma.be
 • de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
  Waterloolaan 115
  B-1000 Brussel
  e-mail: privacy@euronet.be
  www.privacy.fgov.be