Privacy beleid

Heidelberger Druckmaschinen AG waardeert uw bezoek aan onze website en uw belangstelling voor onze producten. Bij Heidelberger Druckmaschinen AG is uw recht op privacy en gegevensbeveiliging onze allerhoogste prioriteit. We willen dat u onze website met een gerust hart kunt bezoeken. Door de website van Heidelberger Druckmaschinen AG te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met onze hieronder beschreven Juridische Voorwaarden.

Gelieve er rekening mee te houden dat deze privacyverklaring uitsluitend geldt voor onze webpagina’s. Ze zal niet langer gelden wanneer u links volgt naar websites en –pagina’s van anderen.

Cookies
Heidelberger Druckmaschinen AG gebruikt cookies om de voorkeuren van onze bezoekers op te volgen en onze websites dienovereenkomstig te optimaliseren. Een cookie is een klein tekstbestand dat met uw toelating wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. U kunt het gebruik van cookies op elk moment in- of uitschakelen. Maar we hebben alles in het werk gesteld om te verzekeren dat onze website even goed blijft werken, ook wanneer u geen gebruik maakt van cookies. Niet alle cookies zijn gelijk. Er zijn twee soorten cookies: tijdelijke cookies en log cookies. Tijdelijke cookies worden gebruikt om de sessie van de gebruiker te bestendigen en om de server te melden welke pagina hij als volgende moet oproepen. Log cookies vertellen ons welke pagina’s er worden gebruikt. Cookies helpen ons om onze website te verbeteren zodat hij beter tegemoetkomt aan uw behoeften. Een cookie bevat echter alleen technische gegevens; cookies vertellen ons niet wat uw e-mailadres is of wie u bent. Eventuele persoonlijke gegevens zullen alleen worden doorgegeven met uw uitdrukkelijke instemming.

Protocol voor systeemgegevens en opslag van IP-adressen
Het gebruik van onze website leidt tot de automatische registratie van technische gegevens met het oog op het waarborgen van de operationele betrouwbaarheid. Deze gegevens kunnen niet worden gekoppeld aan een bepaald individu. Ze omvatten bijvoorbeeld het IP-adres van de contacterende computer, datum en tijd, de gevraagde pagina’s en bestanden, browsertype en –versie, alsook het besturingssysteem. Deze gegevens worden geanonimiseerd en worden uitsluitend geanalyseerd om statistische redenen.

Persoonlijke gegevens
Onder bepaalde omstandigheden, nl. bij het bestellen van drukmateriaal, kan Heidelberger Druckmaschinen AG u een formulier voorleggen om persoonlijke informatie over uzelf in te vullen. Het is volledig optioneel voor u om deze activiteiten al dan niet uit te voeren.

Heidelberger Druckmaschinen AG ziet erop toe persoonlijke gegevens uitsluitend te gebruiken en op te slaan voor de beoogde doeleinden binnen de Heidelberg Group en zal geen persoonlijke gegevens overmaken of verkopen aan derden. Persoonlijke gegevens zullen alleen aan derden worden bezorgd met uw uitdrukkelijke instemming of wanneer dat noodzakelijk is om het contract te vervullen (bv. wanneer een leverancier uw adres nodig heeft om goederen te leveren). De toepasselijke regels inzake gegevensbescherming zullen op technisch en organisatorisch vlak worden nageleefd. Als u toestemming hebt gegeven om uw gegevens door te geven aan derden, mag u deze toestemming op elk moment herroepen met onmiddellijke ingang voor de toekomst.

Uw gegevens zullen alleen worden gebruikt voor marketingdoeleinden als u ons daartoe vooraf de toelating hebt gegeven, als dit in overeenstemming is met de wettelijke vereisten en als u uw toelating niet hebt herroepen.

Veiligheid
Heidelberger Druckmaschinen AG erkent dat uw privacy en veiligheid van het allergrootste belang zijn. Daarom hebben we alles in het werk gesteld om te garanderen dat uw persoonlijke informatie in veilige handen is. Om de allerhoogste veiligheidsnormen te garanderen, zetten we technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen in. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend geactualiseerd wanneer er nieuwe technologieën beschikbaar zijn.

Gebruik van Google Analytics
Deze website gebruikt Google Analytics, een service voor webanalyse die wordt verleend door Google, Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt “cookies” (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen bij het analyseren van de manier waarop gebruikers de site gebruiken. De informatie die door de cookies wordt gegenereerd over uw gebruik van de website (waaronder uw IP-adres) zal worden doorgestuurd naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Bij een activering van de IP-anonimisering zal Google de laatste acht cijfers van het IP-adres inkorten/anonimiseren voor lidstaten van de Europese Unie en voor andere partijen in het raam van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar en verkort door Google-servers in de USA. Namens de websiteleverancier zal Google deze informatie gebruiken met het oog op de evaluatie van uw gebruik van de website, de opmaak van rapporten over de websiteactiviteit voor de website-exploitanten en de verlening van andere diensten in verband met de websiteactiviteit en het internetgebruik voor de websiteleverancier. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens, in handen van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de betreffende instellingen te selecteren in uw browser. U dient er wel rekening mee te houden dat u in dat geval misschien niet alle functies van deze website kunt gebruiken. Verder kunt u de inzameling en het gebruik van gegevens (cookies en IP-adres) door Google verhinderen door de browser plug-in te downloaden en te installeren die u kunt vinden op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Op deze website wordt Google Analytics ingezet met de software-extensie “gat._anonymizeIp();” die de IP-adressen alleen verwerkt in een ingekorte en geanonimiseerde vorm.

De Service- en Privacy voorwaarden van Google Analytics zijn terug te vinden op http://www.google.com/analytics/terms/nl.html

Gebruik van Piwik
Deze website gebruikt Piwik, een open-source software voor webanalyse. Piwik gebruikt “cookies” (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen bij het analyseren van de manier waarop gebruikers de site gebruiken. De informatie die door de cookies wordt gegenereerd over uw gebruik van de website (waaronder uw IP-adres dat wordt geanonimiseerd vooraleer het wordt opgeslagen) zal worden opgeslagen op de server van de dienstverlener in Duitsland. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de betreffende instellingen te selecteren in uw browser. U dient er wel rekening mee te houden dat u in dat geval misschien niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

Gebruik van tracking cookies in onze marketingmails
Als u zich inschrijft voor een nieuwsbrief van Heidelberger Druckmaschinen AG of één van onze andere marketingmails, wordt het downloaden van afbeeldingen of het klikken op een link in die e-mails automatisch geregistreerd via een service van Click Dimensions voor het traceren van e-mails. De gegenereerde informatie over het gebruik zal worden opgeslagen op onze server in Duitsland en worden gebruikt voor statistische analyses. De resultaten helpen ons om de inhoud van onze nieuwsbrieven voortdurend te verbeteren en om de informatie die wordt weergegeven op onze website, interessanter voor u te maken.

Als u niet akkoord gaat met de opslag en de analyse van die gegevens, kunt u zich verzetten tegen de opslag en het gebruik ervan. U kunt zich uitschrijven uit de respectieve nieuwsbrieven of u kunt klikken op de volgende link in de marketingmails: klik hier.

Informatie, verwijdering, correcties en contact
U hebt op elk moment het recht om informatie te krijgen over uw opgeslagen persoonlijke gegevens en u hebt het recht om deze te laten corrigeren of verwijderen. Indien we de gegevens moeten opslaan om wettelijke redenen, mogen uw gegevens niet worden verwijderd.

Neem contact op met onze data protection officer indien u vragen hebt over de verzameling, de verwerking en het gebruik van uw persoonlijke gegevens, indien u informatie nodig hebt over uw gegevens of indien uw persoonlijke gegevens moeten worden gecorrigeerd of verwijderd.

Data Protection Officer
Als u nog verdere vragen hebt over de beveiliging van uw persoonlijke gegevens, kunt u terecht bij onze Group Data Protection Officer.